Δημήτρης Καλοψικάκης
μέλος ΕΔΙΠ, Τμήμα Μαθηματικών & Εφ. Μαθ.
Πτυχίο/ΜΔΕ, Τμ. Επιστήμης Υπολογιστών, Παν. Κρήτης
Πτυχίο, Τμ. Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Dimitris Kalopsikakis
Lab Instructor at Dept of Mathematics, Univ. of Crete
BSc/MSc in Cmoputer Science, Univ. of Crete
Bsc in Mathematics, University of Crete


Επικοινωνία (contact):

Short CV (pofessional):