Δημήτρης Καλοψικάκης

Mέλος ΕΔΙΠ, Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Βουτών
70013 Ηράκλειο Κρήτης

Γραφείο: Γ303
Τηλέφωνο: +30-2810-39-3805
Email: ^[Dd]imtris\.[Kk]alopsikakis\@(uoc\.gr|gmail\.com)$ (dCode)


Recent MSc Thesis in Probabilistic Methods in Circuit Complexity (greek): Thesis, Presentation