Πώς εισάγουμε ένα backslash σε ένα latex κείμενο;

Με άλλα λόγια το ερώτημα είναι πώς γίνεται escape το backslash (“\”). Αυτό γίνεται εισάγοντας την εντολή \textbackslash.

Για παράδειγμα, αν θέλουμε να εισάγουμε στο κείμενο το string “\bar” θα γράψουμε: \textbackslash{bar}.